Kto wykonuje badania geotechniczne

Kiedy w wiadomościach słyszymy, że na jakimś terenie odkryto złoża jakiegoś cennego pierwiastka, to możemy mieć pewność, że w odkryciu tym na pewno swój udział mieli eksperci geologii złożowej http://geomain.pl/wiercenia/ oraz geologii kopalnianej. Jednym z