Jakie wykształcenie zdobyć, aby zostać ortodontą?

Jakie wykształcenie zdobyć, aby zostać ortodontą?


Jakie wykształcenie zdobyć, aby zostać ortodontą? Wiele osób marzy o zostaniu ortodontą. Ortodoncja sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki, podobnie jak wysokie zarobki ortodontów. Każdy ortodonta musi posiadać wykształcenie wyższe. Który to? Jakie badania muszą przejść kandydaci na ortodontów? Odpowiadamy.

Jedyny, ale trudny sposób

Droga do zostania ortodontą nie jest łatwa. Zamiast tego jest długi i wyboisty. Kandydaci muszą najpierw ukończyć studia stomatologiczne. Trwają 5 lat, trochę jak studia medyczne, po których można zdecydować się na specjalizację medyczną. Niestety w obecnym porządku prawnym nie ma alternatywy dla ukończenia studiów, aby zostać ortodontą. Badania w dziedzinie stomatologii prowadzone są przez uczelnie medyczne. Zlokalizowane są głównie w dużych miastach, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław czy Gdańsk. Badania prowadzone są w trybie dziennym, dlatego zajęcia odbywają się w dni powszednie. Co ciekawe, stomatologię możemy studiować również w trybie niestacjonarnym. Studia te prowadzone są przez te same uczelnie medyczne, na których możemy studiować w trybie stacjonarnym. W przypadku studentów niemedycznych imprezy w niepełnym wymiarze godzin odbywają się zwykle w weekendy. Niemniej jednak studenci stomatologii, zarówno w pełnym, jak i niepełnym wymiarze godzin, uczęszczają na zajęcia przez cały tydzień. Powodem jest to, że ilość wiedzy, którą studenci muszą opanować, jest ogromna. Jeżeli zajęcia odbywają się w weekendy, nie ma możliwości objęcia wszystkich zajęć. Co więcej, w zawodzie lekarza ważna jest systematyczność. Dlatego zajęcia odbywają się prawie codziennie.

Jak dostać się na stomatologię?

Jakie wykształcenie zdobyć, aby zostać ortodontą?
Jakie wykształcenie zdobyć, aby zostać ortodontą?

Wielu licealistów zastanawia się, jakie przedmioty studiować w liceum, aby dostać się na stomatologię? Każda uczelnia przyjmuje nieco inne zasady rekrutacji, ale w większości przypadków absolwenci muszą uzyskać wysokie noty z biologii. Jednak nie jest to jedyny przedmiot, który powinni studiować dodatkowo. Większość uniwersytetów wymaga wysokich ocen z chemii lub fizyki. Czasami uznawana jest również matematyka. Dlatego absolwenci muszą lubić przedmioty ścisłe i osiągać wysokie oceny na egzaminach końcowych. Wyniki uprawniające do studiowania na kierunku stomatologia oscylują w granicach 85-90%. Nieco niższy próg dotyczy stomatologii niestacjonarnej. W tym przypadku jednak konieczne jest uzyskanie minimum 75-80%. Wszystko zależy od roku, na którym staramy się dostać na studia stomatologiczne. Czasem poprzeczka jest wysoko, czasem nieco niżej.

Jak wyglądają zajęcia?

Pierwsze 2-3 lata studiów stomatologicznych wyglądają podobnie do medycyny. Studenci studiują anatomię, histologię, biochemię i inne przedmioty. Na tym etapie zdobywają tak zwaną ogólną wiedzę medyczną. Praktykują też na oddziałach szpitalnych jak studenci medycyny. Oczywiście studia to nie to samo. Na przykład w anatomii więcej czasu poświęca się budowie czaszki i kręgosłupa szyjnego. Dla dentystów te elementy są najważniejsze. Od około trzeciego roku studia stają się bardziej specjalistyczne. Studenci zdobywają wiedzę z różnych dziedzin stomatologii, np. chirurgii szczękowo-twarzowej oraz ortodoncji czy endodoncji. Praktykują również pod okiem doświadczonych lekarzy dentystów. Często jednak nie w urzędach prywatnych czy państwowych, ale na uczelniach. Studia stomatologiczne kończą się egzaminem. Jest to zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Studenci nie piszą pracy magisterskiej, jak to robią w dziedzinie medycyny. Po zdaniu egzaminu będziesz mógł odbyć roczny staż, zazwyczaj także w ramach uczelni.

Nauka to nie wszystko

Po odbyciu praktyki absolwenci mogą podjąć próbę specjalizacji z zakresu ortodoncji. Same badania nie zapewniają wystarczającego przygotowania, aby być dobrym ortodontą. Ci, którzy nie rozpoczynają specjalizacji, mogą samodzielnie zdobywać wiedzę. Może to być jednak dość problematyczne. Co więcej, pacjenci najczęściej trafiają do ortodonty z ukończoną specjalizacją. Oczywiście droga do zostania ortodontą nie jest łatwa. Same studia są uważane za uciążliwe i niełatwe do wykonania. Jeśli dodamy do tego staż i specjalizację, już w wieku 30 lat można zostać ortodontą! Pamiętajmy jednak, że nie można robić kariery ortodonty bez ukończenia studiów stomatologicznych. Absolwenci mogą jakoś ominąć specjalizację, ale ominięcie studiów jest po prostu niemożliwe. Dlatego każdy, kto chce zostać ortodontą, musi posiadać solidną wiedzę z zakresu biologii, chemii lub fizyki. Bez tego nie można dostać się do szkoły dentystycznej. Z drugiej strony studenci muszą przygotować się na kilka lat wytężonej nauki. Mimo to reputacja i dochody ortodonty mogą to z nawiązką zrekompensować.