RODO w pracy

RODO w pracy


RODO w pracy – co powinniśmy wiedzieć na ten temat? Dokładnie 25 maja 2018 roku przepisy RODO weszły w życie, w konsekwencji była to jedna z najczęściej poruszanych kwestii w przedsiębiorstwach. Zrozumienie tych przepisów okazało się dość problematyczne, w konsekwencji wiele firm korzystało z usług podmiotów zewnętrznych, specjalizujących się w dziedzinie prawa. Czym jest RODO? Czym w praktyce jest ochrona danych osobowych? 

Jakie obowiązki pracodawcy mają w stosunku do RODO? Jakie prawa daje osobom fizycznym RODO? Jak prezentuje się kwestia RODO https://rodo-gryf.pl w kontekście rekrutacji? Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości naszych czytelników.

Czym jest RODO?

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, zwiększa możliwości w zakresie decydowania o tym, w jaki sposób dane osobowe obywateli Unii Europejskiej będą wykorzystywane. Wprowadziło ono zupełnie nowe, innowacyjne zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, a także uregulowało swobodny przepływ danych. Warto mieć świadomość tego, że jeśli wyrazimy świadomie, dobrowolnie i w sposób pisemny zgodę na przetwarzanie danych, to są one niezbędne w każdym przedsiębiorstwie, również podczas rekrutacji. O ile dla wielu przeciętnych obywateli kwestia ta może nie mieć większego znaczenia, to jednak wiele osób zamyka okno komunikatu o przetwarzaniu wrażliwych danych bez czytania go- uważają, że jest to zupełnie zmarnowany czas. Nie jest to jednak rozsądne podejście, bowiem warto mieć świadomość tego, co dzieje się z informacjami na nasz temat w każdym przedsiębiorstwie. 

Czym w praktyce jest ochrona danych osobowych?

RODO w pracy
RODO w pracy

W celu zdefiniowania ochrony danych osobowych, w pierwszej kolejności warto zastanowić się, czym tak właściwie owe dane są. Otóż z prawnego punktu widzenia są to wszelkie informacje, które dotyczą osoby zidentyfikowanej lub tej możliwej do zidentyfikowania. Mowa chociażby o imieniu, nazwisku, numerze PESEL, dacie urodzin, mailu, numerze telefonu, identyfikatorze internetowym lub innych czynnikach, które określają tożsamość fizyczną, genetyczną, ekonomiczną, społeczną, fizjologiczną, psychiczną bądź kulturową.

Administrator danych to właściciel danych osobowych, który przetwarza je ze względu na wykonywaną działalność zarobkową lub zawodową. Inspektor ochrony danych to osoba, która jest powoływana przez administratora do tego, aby pomóc w przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych. Warto mieć świadomość tego, czym jest GIODO – Generalny Inspektor Danych Osobowych jest instytucją państwową, która kontrolowała przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Na dzień dzisiejszy funkcję tę pełni Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jakie obowiązki pracodawcy mają w stosunku do RODO?

Pracodawca jest zobowiązany do tego, aby udostępnić następujące informacje:

  • nazwisko Inspektora ochrony danych
  • odbiorców naszych danych
  • dotyczące tego, jak długo dane będą przetwarzane
  • nazwę i adres siedziby firmy
  • cel, w jakim dane będą przetwarzane

Jednocześnie muszą oni poinformować o tym, w jaki sposób możemy żądać dostępu do swoich danych osobowych, o obowiązku bądź dobrowolności podawania danych, a także konsekwencji ich nie podania. Co więcej, przekazuje informacje w zakresie tego, czy możemy cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, a także kiedy powinniśmy tego dokonać. W kontekście osoby, która bierze udział w procesie rekrutacyjnym, ważne są informacje w zakresie tego, gdzie takie dane możemy znaleźć. Otóż znajdują się one w treści ogłoszenia o pracę bądź w wiadomości zwrotnej po otrzymaniu aplikacji do pracy. 

Jakie prawa daje osobom fizycznym RODO?

RODO wprowadziło wiele zmian dla obywateli Unii Europejskiej. Przede wszystkim zyskują oni dostęp do informacji w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych. Co więcej, mają nowe prawa do przenoszenia danych, co znacząco ułatwia przesyłanie ich pomiędzy różnymi dostawcami usług. Warto wspomnieć o prawie do bycia niezwłocznie poinformowanym, kiedy dojdzie do ataku hakerskiego i o prawie do bycia zapomnianym. Obywatel ma również możliwość sprostowania bądź uzupełnienia danych, które są nieprawidłowe bądź niekompletne.

Jak prezentuje się kwestia RODO w kontekście rekrutacji?

Jest jeszcze jedna kwestia, którą powinniśmy poruszyć, mówiąc o zasadach RODO panujących w poszczególnych przedsiębiorstwach. Mowa o tym, jakie dane musimy podawać, a których nie musimy ujawniać. Pracodawca może przetwarzać jedynie te dane, które są korzystne. Już na początku procesu rekrutacji otrzymamy informacje, jak będą przechowywane informacje na nasz temat zawarte w CV, liście motywacyjnym, liście referencyjnym lub świadectwie pracy. Pracodawca może przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, informacje o umiejętnościach, wykształceniu i doświadczeniu zawodowym. Co ciekawe, nie jesteśmy zobligowani do przestawienia zaświadczeń o znajomości języków obcych, a pracodawca nie ma prawa się ich domagać.