Jakie prawa posiada pracownik z Ukrainy?

Jakie prawa posiada pracownik z Ukrainy?


Jakie prawa posiada pracownik z Ukrainy? Bierzesz pod uwagę zatrudnienie takiej właśnie osoby w swojej firmie? Słyszałeś dużo dobrego na temat ludzi z Ukrainy? Są to osoby pracowite i odpowiednio zaangażowane w powierzane im na co dzień zadania. Nic dziwnego, że Ukraińcy są coraz bardziej „łakomym kąskiem” na rynku pracy. Dzięki ich postawie dana firma może wejść na wyższe obroty. Pracodawcy muszą jednak pamiętać o swoich obowiązkach w ramach tego zagadnienia. Jak legalnie zatrudniać osoby z Ukrainy? Co trzeba im potem zapewnić?

Kto może być zatrudniony na terenie Polski?

Jeśli nie śledzisz na bieżąco przepisów dotyczących tego aspektu, to warto współpracować z profesjonalnymi agencjami zatrudnienia. Są to fachowe podmioty z tej branży. Dzięki nim zatrudnisz odpowiednich pracowników z Ukrainy https://apsprofit.pl/dla-pracodawcy/pracownicy-z-ukrainy/. Dodatkowo w 100% legalnie. Jakie aktualnie przepisy są na tej płaszczyźnie kluczowe? Na terenie Polski mogą pracować m.in. obywatele ukraińscy, którzy przebywają u nas na podstawie np. tytułu pobytowego. Najważniejsze papiery to zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy, paszport (w aspekcie wjazdu i pobytu na terytorium RP w przypadku ruchu bezwizowego) lub zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej. Nie da się ukryć, że w wyniku wojny do naszego kraju przyjechało wiele osób. Ludzie, którzy przekroczyli granicę po 24 lutym 2022 roku (i planują tu pozostać), otrzymali pewne ułatwienia.

Obywatele Ukrainy mogą u nas przebywać i pracować dzięki uproszczonym formalnościom. Takie osoby chętnie korzystają z tak zwanej ochrony czasowej. Obowiązuje ona aż do 23 sierpnia 2023 roku. Taka ochrona może być jednak utracona. Stanie się tak, jeśli np. obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski na dłużej niż miesiąc. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę naszego państwa po 24 lutym 2022 roku, powinni mieć stempel w paszporcie (albo innym dokumencie podróży). Ten „znaczek” jest zaś umieszczany przez rodzimą Straż Graniczną. Jeśli ktoś nie ma takiego stempla, to należy ubiegać się o nadanie odpowiedniego numeru PESEL. Na szczęście, także na tej płaszczyźnie zostały wprowadzone odpowiednie regulacje. Dzięki temu wszystko odbywa się szybko i sprawnie.

Umowa powinna być czytelna i klarowna

Jakie prawa posiada pracownik z Ukrainy?
Jakie prawa posiada pracownik z Ukrainy?

Jeśli osoba z Ukrainy przebywa legalnie na terenie naszego kraju, to wówczas może podjąć zatrudnienie. Pracodawca powinien tutaj pamiętać o kilku aspektach. Nie ma przeszkód, by zatrudniać ludzi z tego państwa na podstawie umowy o pracę, dzieło itd. Liczy się to, by potem w odpowiednim terminie (masz na to dwa tygodnie) powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o wystąpieniu takiego wydarzenia.

O czym jeszcze nie można zapominać? Faktem jest, że Ukraińcy często dobrze rozumieją język polski. Kluczowe jest jednak to, żeby nie było żadnych niedomówień. W związku z tym umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla obywatela danego państwa. Warto tutaj się na moment zatrzymać. W świetle polskiego prawa „obywatelem Ukrainy” może być także np. mąż Ukrainki (niekoniecznie Ukrainiec) od lat pracującej na terenie Polski. Jeśli jej luby dawniej przebywał na Ukrainie, ale w wyniku wojny trafił do Polski, to wówczas przysługują mu takie same przywileje, które zostały dzisiaj opisane. To sprawia, iż umowa niekoniecznie musi być przetłumaczona tylko na język ukraiński. Co ważne, forma dokumentu powinna być oczywiście pisemna. W jej ramach muszą być wyszczególnione m.in. wszystkie warunki, które zostały zawarte w powiadomieniu złożonym do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Prawo do godziwej stawki

Niektórzy mają w planach zatrudnienie osób z Ukrainy, ponieważ chcą dzięki temu mocno zredukować wynagrodzenia. To oczywiście w pewnym zakresie jest możliwe. Wszystko dlatego, że sporo ludzi z tego kraju nie ma zbyt wygórowanych oczekiwań finansowych. Druga strona medalu jest taka, że pracodawcy i tak powinni zapewnić godziwe stawki. Szczególnie chodzi tutaj o stanowiska niższego szczebla. W prawie jest bowiem zapisane, że Ukraińcy (podobnie zresztą jak Polacy) powinni otrzymywać co najmniej minimalne stawki godzinowe lub comiesięczne wypłaty. Jak to aktualnie wygląda? Minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie wynosi 3010 PLN brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa to 19,70 PLN brutto. Jeśli chcesz legalnie zatrudnić kogoś z Ukrainy, to zaproponowane warunki finansowe nie mogą być niższe od powyższych.

Pracownicy powinni być zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

W ciągu zaledwie jednego tygodnia (od zatrudnienia) pracodawca musi uporać się z tym zagadnieniem. Chodzi zaś o zgłoszenie pracowników z Ukrainy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Na tej bazie podwładni zyskują pewne przywileje. Mowa o świadczeniach w razie choroby lub pod kątem wypadków w czasie realizowania pracy. Dodatkowo pracownikom z Ukrainy przysługują standardowe świadczenia z tytułu macierzyństwa. Tak samo, jak możliwość bezpłatnego korzystania z rodzimej służby zdrowia. Warto zaznaczyć, że ten punkt niestety nie dotyczy osób, które są zatrudnione w Polsce na podstawie umowy o dzieło.