Jak sporządzić transkrypcję wywiadu?

Jak sporządzić transkrypcję wywiadu?


Jak sporządzić transkrypcję wywiadu? Słowo transkrypcja pochodzi z łaciny (transkrypcja), co oznacza po prostu przepisywanie. Tak więc transkrypcja obejmuje transkrypcję odtwarzanego nagrania wideo lub audio, zwykle dokumentu tekstowego.

Rodzaj transkrypcji

Istnieją dwa główne rodzaje transkrypcji: standardowa i pełna (dosłowna). Pierwszy to zredagowany zapis wypowiedzi, w którym pominięto wszystkie zbędne elementy (pauzy, jąkanie, westchnienia). Znaczenie tego stwierdzenia jest jednak kluczowe i powinno pozostać pomimo zmian. Z drugiej strony transkrypcja dosłowna polega na wiernej transkrypcji tego, co się słyszy, nawet z uwzględnieniem błędów językowych, wtrąceń i szumów. Większość klientów decyduje się na zlecenie transkrypcji standardowych, które wymagają od osoby wykonującej transkrypcję więcej pracy, ale także pewnych kwalifikacji. Celem każdej transkrypcji jest przekazanie znaczenia wypowiedzi. Edytowanie go pozwala tworzyć komunikaty, które są łatwiejsze do zrozumienia i zrozumienia.

Co to jest transkrypcja wywiadu?

Innymi słowy, transkrypcja wywiadu to przepisywanie. Wywiady są zwykle udzielane w formie audio, a rzadko w formie wideo. Osoba zajmująca się transkrypcją odtwarza nagranie i jednocześnie dokonuje transkrypcji tekstu. W nagraniu występują zwykle dwa głosy. Jedna należy do moderatora, osoby prowadzącej wywiad, a druga do osoby, która udzieliła odpowiedzi. Wbrew pozorom transkrypcja dialogu nie jest trudniejsza niż napisanie monologu. Pytania zaczynają się od wywiadów grupowych, czyli wtedy, gdy zaangażowanych jest więcej niż dwie osoby.

Typy wywiadów

Eksperci wyróżniają jednak trzy główne rodzaje wywiadów, w tym:

Wywiady Pogłębione (Indywidualne Wywiady Pogłębione, IDI),
wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI),
Zogniskowane wywiady grupowe (FGI).

Każdy z nich ma swoją specyfikę, co przekłada się na późniejszą pracę skryby.

Jak sporządzić transkrypcję wywiadu?
Jak sporządzić transkrypcję wywiadu?

Można argumentować, że do transkrypcji wywiadu potrzebne są słuchawki, odpowiedni program do odtwarzania dźwięku na komputerze oraz plik tekstowy. Jednak praca polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z transkrypcjonistą rzadko jest taka. Po pierwsze, ciężko jest wysłuchać całego utworu naraz bez przerw. Wraz z doświadczeniem i liczbą zapisanych transkryptów umiejętności pisania szybko się poprawiły, skrócono okresy odpoczynku i wydłużyły się godziny pracy.

Tak więc produktywność wzrasta w czasie, co w tym przypadku oznacza liczbę zzs (znaków ze spacjami) zapisywanych na minutę. Dla dodania, tak z ciekawości, istnieje również opcja tworzenia transkrypcji w czasie rzeczywistym, co nazywa się transkrypcją symultaniczną. Wracając jednak do umiejętności zawodowych, należy podkreślić, że pierwszym zadaniem transkrypcjonisty jest oddzielenie wypowiedzi moderatora od pytań rozmówcy. Wypowiedź moderatora może być napisana pogrubioną czcionką, dzięki czemu łatwo odnajdziesz zadane pytania.

Podobnie jak w przypadku transkrypcji innych rodzajów nagrań, również w tym przypadku wymagane są znaczniki czasu. Markery zazwyczaj pojawiają się co 10 minut, ale wszystko zależy od długości konkretnego wywiadu. W przypadku krótszych wywiadów sygnatury czasowe mogą pojawiać się co 5 minut. Dlatego warto omówić tę kwestię z klientem przed przystąpieniem do pracy. Warto wiedzieć, o co prosi i czego się spodziewać po powierzonym zleceniu. Ułatwi to pracę skryby i uniknie żmudnych poprawek czy wzajemnej frustracji współpracą.

Transkrypcja rozmowy kwalifikacyjnej — jakie czynniki wpływają na szybkość pracy?

Na szybkość i efektywność pracy może wpływać wiele czynników. Przede wszystkim oczywiście doświadczenie. Nic dziwnego, że początkującym w tej dziedzinie zapisywanie krótkich transkrypcji zajmuje więcej czasu niż doświadczonym transkrypcjonistom. Inne czynniki dotyczyły cech bezosobowych i skupiały się głównie na kwestiach technicznych. W tej grupie należy podkreślić znaczenie jakości nagrywania, która przekłada się bezpośrednio na szybkość pracy.

W przypadku nagrań wysokiej jakości tworzenie plików tekstowych nie jest trudnym zadaniem. Im niższa jakość, tym bardziej czasochłonna transkrypcja. Przy dłuższych przerwach konieczny jest powrót do danego fragmentu, co wydłuża pracę. Kolejnym czynnikiem jest liczba uczestników wywiadu. Jak wiadomo, im więcej osób zaangażowanych w nagranie, tym większa złożoność. Godziny pracy również zostaną automatycznie wydłużone. Problem pogłębiał się, gdy respondenci byli tej samej płci (tylko mężczyźni lub tylko kobiety) lub przeszkadzali sobie w rozmowie.

Temat wywiadu wpłynie również na długość utworu. Zawody zawodowe wymagają pewnej wiedzy, której transkrypcjoniści mogą nie posiadać. Wtedy z pomocą przyszedł internet. Sprawdzenie informacji wymaga jednak dodatkowego czasu.