Kto wykonuje badania geotechniczne

Kto wykonuje badania geotechniczne


Kto wykonuje badania geotechniczne? Kiedy w wiadomościach słyszymy, że na jakimś terenie odkryto złoża jakiegoś cennego pierwiastka, to możemy mieć pewność, że w odkryciu tym na pewno swój udział mieli eksperci geologii złożowej oraz geologii kopalnianej. Jednym z takich ciekawszych przykładów jest odkrycie w ostatnich kilkudziesięciu latach w Norwegii, dużych złóż gazu ziemnego, złota oraz ropy naftowej. Te odkrycia sprawiły, że Norwegia z kraju niezbyt zamożnego, a na pewno najbiedniejszego spośród wszystkich krajów skandynawskich, wyrosła na światowego lidera, jeżeli chodzi o PKB na osobę oraz dobrostan ludzi żyjących na obszarze tego kraju. 

Oczywiście sam fakt posiadania złóż na terenie danego kraju, nie gwarantuje tego, że ludziom będzie się w tym kraju żyło dobrze i dostatnio, jak również tego, że kraj będzie bogaty (przykładem tego stanu rzeczy mogą być między innymi różne kraje afrykańskie na czele z Nigerią), no ale nie wnikając w szczegóły, dlaczego tak się dzieje, Norwegom udało się tego negatywnego efektu uniknąć i dzięki złożom surowców naturalnych, udało im się osiągnąć gospodarczy sukces. Jak wspomniano, nie udałoby się prawdopodobnie tego osiągnąć, gdyby nie geologowie, którzy poszukiwali złóż surowców naturalnych i wykonywali badania złożowe, dzięki którym można było trafnie wytypować miejsca, w których prawdopodobnie znajdują się szukane pierwiastki oraz substancje.

Kto wykonuje badania geotechniczne?

Bardzo często pojawia się pytanie, kto wykonuje badanie geotechniczne i paradoksem tej sytuacji jest to, że to pytanie nie pada w kontekście poszukiwania złóż surowców naturalnych. Badania geotechniczne musi wykonać każdy, kto chce rozpocząć inwestycję budowlaną, na przykład na działce budowlanej, która jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną. Kiedyś było to nieobowiązkowe, a obecnie, zanim dostaniemy zgodę na budowę, musimy takie badanie przedstawić i dlatego, pojawia się mnóstwo pytań. W przypadku tego typu inwestycji badanie może wykonać geotechnik albo geolog z tytułem inżynieryjnym (w dziedzinie budownictwa). Jednak jeżeli chodzi o badania geotechniczne pod z ewentualną eksploatację złóż surowców naturalnych, to wówczas tylko i wyłącznie tytuł geotechnika tutaj oczywiście nie wystarczy, bo musi być to na pewno osoba, która jest geologiem, która ma duże doświadczenie, w tym, co robi, ponieważ badania takie są zakrojone na dużo większą skalę i zna się doskonale na geologii kopalin. Mało mówi się jednak o tym, że zanim w ogóle przejdziemy do fazy badania, czyli na przykład wykonywania odwiertów albo badania wnętrza skorupy ziemskiej za pomocą ultradźwięków, to najpierw geologowie przeprowadzają dogłębną analizę teoretyczną, na podstawie posiadanych już informacji i wówczas mogą z dość dużym prawdopodobieństwem wytypować, czy w danym miejscu, znajdują się złoża, które będą opłacalne w eksploatacji.

W jaki sposób typujemy miejsce, w którym mogą znajdować się złoża surowców naturalnych?

Kiedyś złóż surowców naturalnych szukano, możemy powiedzieć po omacku. Najczęściej natrafiano na nie przypadkiem. Z czasem, kiedy nasza wiedza na temat geologii oraz procesów, które sprawiają, że pewne substancje oraz pierwiastki w danym miejscu znajdują się w większej koncentracji wzrosła, możliwe było typowanie niektórych złóż z większym prawdopodobieństwem. Dla przykładu, kiedy natrafiono na złoża miedzi w Polsce, to pierwszy raz trochę było to na zasadzie przypadku, przy okazji wydobywania węgla. Obecnie wiemy już na przykład, że na terenie Polski kilka miliardów lat temu, istniało tak zwane płytkie morze cechsztyńskie, które charakteryzowało się wysokim zasoleniem, dzięki czemu bardzo dużo różnego rodzaju substancji się w tym morzu rozpuszczało, tworząc sole metali. Na przykład takimi solami metali były związki miedzi i dzięki temu, mamy właśnie tego typu złoża. Podobnie zresztą jest na przykład z węglem kamiennym czy żelazem. Tak więc geolog złożowy, kiedy szuka nowego złoża surowców naturalnych i jeżeli ma jakąś wiedzę odnośnie do historii geologicznej danego obszaru, może trafnie wytypować, że dany region nadaje się do wstępnych badań.

Czy faktycznie jest to tak istotne?

Bardzo często jest taka sytuacja, że o tym, czy dane złoże będzie eksploatowane, może zdecydować niewielka różnica w cenie na rynku minerałów lub na przykład koszty inwestycyjne. Koszty, jakie trzeba ponieść na poszukiwanie złóż surowców naturalnych, mogą pochłaniać duże środki, a w szczególności wówczas, jeśli zrobilibyśmy to po omacku. Bo na przykład zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy musimy wykonać na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt lub kilkaset odwiertów, a zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy wykonujemy tych odwiertów kilka i mamy potwierdzenie, że faktycznie poszukiwana substancja się w skorupie ziemskiej znajduje. Obecnie na przykład, kiedy poszukujemy nowych złóż ropy naftowej, to bardzo często 9 na 10 odwiertów jest tak zwanych pozytywnych, podczas gdy kiedyś sukcesem było bardzo dużym, jeżeli 50% odwiertów w ogóle była pozytywnych, natomiast jeżeli nawet 3 na 10 dawały jakieś oznaki, że znajduje się w glebie ropa naftowa, to już wówczas oznaczało to, że należy kontynuować poszukiwania.