Systemy bezpieczeństwa na lotniskach

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach


Systemy bezpieczeństwa na lotniskach – podczas gdy większość lotnisk stosuje zaawansowane środki bezpieczeństwa, w tym wiele warstw kontroli, skanery ciała i narzędzia do wykrywania wybuchów, rzeczywiste fizyczne bezpieczeństwo lotniska zostało zepchnięte na dalszy plan. Przy stale zmieniających się przepisach, bardziej wyrafinowanych atakach bezpieczeństwa i rosnących kosztach, porty lotnicze muszą planować z wyprzedzeniem infrastrukturę fizyczną niezbędną do dostarczania przydatnych informacji.

Lotniska na całym świecie są uważane za potencjalne cele terroryzmu i innych form przestępczości ze względu na wielkość infrastruktury i dużą koncentrację ludzi w danej lokalizacji. Powszechnym błędnym przekonaniem wśród zwykłych ludzi jest to, że zagrożenia istnieją wewnątrz i na zewnątrz terminala oraz że personel ochrony musi być przygotowany na każdą ewentualność. Jednak ochrona obiektów, infrastruktury i aktywów strategicznych na lotniskach i w ich pobliżu jest integralną częścią ogólnego modelu bezpieczeństwa lotniska i jest równie ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa milionom podróżnych.

Wyzwanie związane z bezpieczeństwem lotniska

Systemy bezpieczeństwa na lotniskach
Systemy bezpieczeństwa na lotniskach

Porty lotnicze stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa ze względu na rozmiar, liczbę i koszt infrastruktury oraz związanego z nią personelu. Dodatkowo, ze względu na ograniczony i wrażliwy obszar w terminalu i wokół niego, władze muszą stale monitorować i rejestrować wszelkie działania. Istnieją jednak poważne wyzwania związane z szeregiem czynników, takich jak stosowanie odpowiedniej technologii wykrywania i sprzętu do kontroli pasażerów, bagażu i ładunku. Lotniska koncentrowały się przede wszystkim na sprawdzaniu i wykrywaniu naruszeń w głównych obiektach lotniskowych. Powszechnie wiadomo, że większość terenów lotnisk jest chroniona przez podstawową warstwę wykrywania włamań i przestarzałe bariery https://rcse.pl/bariery-mikrofalowe/, takie jak kamery analogowe, wysokie mury i drut kolczasty. Ponadto, biorąc pod uwagę dużą i złożoną sieć różnych technologii w środowisku lotniskowym, porty lotnicze często stają przed ogromnymi wyzwaniami związanymi z interoperacją tych starszych systemów. W wielu przypadkach systemy te są dostarczane przez różnych dostawców i działają w silosach, tworząc pofragmentowany obraz bezpieczeństwa, który prowadzi do powolnego podejmowania decyzji i nieefektywności, z których oba mogą mieć poważne konsekwencje, gdy stawką są miliony istnień ludzkich. . Wyzwania te, w połączeniu ze zwiększoną presją ze strony nowych sojuszy linii lotniczych, tanich linii lotniczych oraz prywatyzacji i przejęć portów lotniczych, tworzą bardziej konkurencyjne środowisko.

Automatyzacja systemu

Efektywność operacyjna nigdy nie była ważniejsza niż obecnie, z naciskiem na osiągnięcie korzystniejszej bazy kosztowej i rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów i potencjalnych zagrożeń bez uszczerbku dla rozwoju, jakości, bezpieczeństwa i ochrony. Wymaga to zwiększonej automatyzacji i integracji systemów lotniskowych w celu uzyskania jasnego, spójnego i aktualnego zrozumienia wszystkich operacji lotniczych. Rozważmy scenariusz, w którym alert o naruszeniu jest uruchamiany w lokalizacji oddalonej od węzła lotniskowego. Wysiłki władz lotniska mające na celu zlokalizowanie tej luki są często udaremniane z wielu powodów, co jeszcze bardziej utrudnia proces znajdowania intruza. Tradycyjny analogowy system CCTV do nadzoru znajduje się w oddzielnym miejscu na terenie obiektu. Dostęp do obrazów na żywo i monitorowania nie jest możliwy zdalnie. Słaba jakość obrazu i degradacja mogą wystąpić z powodu odległości od lokalizacji kamery i złej pogody.

Potrzebne są innowacyjne rozwiązania

Załóżmy, że upłynął długi czas między ostrzeżeniem o naruszeniu a reakcją. A co, jeśli zespołowi nie uda się szybko znaleźć intruza? Co jeśli intruz jest terrorystą? Czy nie powinno być lepszych sposobów wcześniejszego wyzwalania alertów i umożliwiania śledzenia w czasie rzeczywistym oraz skoordynowanych wysiłków wielu zespołów w celu skutecznego rozwiązywania incydentów bezpieczeństwa? Jak pokazują powyższe przykłady, tradycyjne narzędzia ochrony fizycznej nie wystarczają już do ochrony lotnisk, nawet przy zaawansowanych procesach wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa. Na przykład duże lotnisko w Azji Południowej wydało miliardy dolarów na budowę nowego, nowoczesnego terminala i modernizację operacji. Lotnisko, będące jedną z największych inwestycji infrastrukturalnych ostatnich lat, oferuje eleganckie tereny, najnowocześniejsze udogodnienia, szybkie połączenia metrem i oczekuje się, że do 2030 roku obsłuży 100 milionów pasażerów. Biorąc pod uwagę wielkość i zakres lotniska, przewidzenie katastrofalnych konsekwencji i potencjalnych strat, które mogą wyniknąć z naruszenia zabezpieczeń obwodowych, jest prawie niemożliwe.

RCSE systemy zabezpieczeń
Topolowa 8
62-030 Luboń
668 417 744
www.rcse.pl